จิรัฐวรรณ https://joy123456789.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=18-11-2010&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=18-11-2010&group=3&gblog=11 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[##########จับแล้วมือทำแท้ง ##########]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=18-11-2010&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=18-11-2010&group=3&gblog=11 Thu, 18 Nov 2010 18:57:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=10 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>>คนไม่เชื่อกฎแห่งกรรม<<<<<<<<<]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=10 Sun, 14 Nov 2010 13:03:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=17-11-2010&group=1&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=17-11-2010&group=1&gblog=44 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่าน ว.วชิรเมธี กับ วู๊ดดี้ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=17-11-2010&group=1&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=17-11-2010&group=1&gblog=44 Wed, 17 Nov 2010 20:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=43 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[@@@@@@@@@หวีผมให้ศพแล้ว ทำไม ต้องหักหวีทิ้ง@@@@@@@@@]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=43 Sun, 14 Nov 2010 14:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=42 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>>>>ทำไมต้องเอาขาวให้ศพ<<<<<<<<<<]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=42 Sun, 14 Nov 2010 14:18:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=41 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสอนของหลวงตามหาบัว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=41 Sun, 14 Nov 2010 14:09:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=40 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่าน ว.วชิรเมธี กับ วู๊ดดี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=40 Sun, 14 Nov 2010 13:17:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=39 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[คนธรรพ์ วิทยาธร กุมภัณฑ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=39 Sun, 14 Nov 2010 13:05:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=38 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[พญานาค]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=38 Sun, 14 Nov 2010 13:05:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=37 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ยักษ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=37 Sun, 14 Nov 2010 13:04:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=36 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ครุฑ ภุมมเทวา รุกขเทวา อากาสเทวา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=36 Sun, 14 Nov 2010 13:03:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=35 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อแม่.....ผู้สร้างมงคลให้ชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=35 Sun, 12 Sep 2010 21:02:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=34 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[###วิธีใช้หนี้พ่อแม่:ฉบับหลวงพ่อจรัญ###]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=34 Sun, 12 Sep 2010 20:31:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=33 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[คะแนนบุญ######คะแนนบาป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=33 Sun, 12 Sep 2010 20:08:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=10-09-2010&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=10-09-2010&group=1&gblog=32 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[#####อายุยืน#####]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=10-09-2010&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=10-09-2010&group=1&gblog=32 Fri, 10 Sep 2010 21:26:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=09-09-2010&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=09-09-2010&group=1&gblog=31 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[###ทำนายเลขบัตรประชาชน FW MAIL###]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=09-09-2010&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=09-09-2010&group=1&gblog=31 Thu, 09 Sep 2010 21:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=30 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[#####ความรัก ความร้าย#####]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=30 Sat, 04 Sep 2010 21:18:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=29 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[==========ศีล ข้อ 5 ==========]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=29 Sat, 04 Sep 2010 21:52:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=28 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[==========ศีล ข้อ 4 ==========]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=28 Sat, 04 Sep 2010 21:50:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=27 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[==========ศีล ข้อ 3 ==========]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=27 Sat, 04 Sep 2010 21:49:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=26 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[==========ศีล ข้อ 2 ==========]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=26 Sat, 04 Sep 2010 21:49:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=25 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[==========ศีล ข้อ 1 ==========]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=25 Sat, 04 Sep 2010 21:49:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=24 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[....คิดก่อนท้อง....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=24 Fri, 03 Sep 2010 21:48:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=23 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[บาปทำแท้ง ...จบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=23 Fri, 03 Sep 2010 21:48:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=22 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[บาปทำแท้ง 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=22 Fri, 03 Sep 2010 21:47:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=21 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[บาปทำแท้ง 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=21 Fri, 03 Sep 2010 21:47:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=20 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[บาปทำแท้ง 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=20 Fri, 03 Sep 2010 21:46:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=19 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือธรรมะ... บาปทำแท้ง 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=19 Thu, 02 Sep 2010 21:46:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=18 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือธรรมะ... บาปทำแท้ง 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=18 Thu, 02 Sep 2010 21:45:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=17 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[การ์ตูน ธรรมะดีๆ สร้างสรรค์สังคม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=17 Thu, 02 Sep 2010 21:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=16 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าสักแต่ว่าทำ]]> '1000')this.height='1000';" src="http://gotoknow.org/fil....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=16 Wed, 01 Sep 2010 21:44:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=15 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ขืนทำจะช้ำใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=15 Wed, 01 Sep 2010 21:43:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=14 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ค้นพบความสุขที่แท้จริงของคุณเจอแล้วหรือยัง? FW MAIL]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=14 Wed, 01 Sep 2010 21:43:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=13 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม่ได้ หรือ ไม่ได้ทำ ลองพยายามรึยัง FW MAIL]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=13 Wed, 01 Sep 2010 21:42:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=12 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสอนถึงลูก FW MAIL]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=12 Wed, 01 Sep 2010 21:42:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=11 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาฏิหาริย์แห่งการให้]]> '1000')this.height='1000';" src="http://www.fwdder.com/d....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=11 Wed, 01 Sep 2010 21:41:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=10 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[แก่นสารของการใช้เงิน]]> '1000')this.height='1000';" src="http://www.bangkokbizne....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=10 Wed, 01 Sep 2010 21:40:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=6&gblog=1 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=6&gblog=1 Sun, 14 Nov 2010 14:53:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=5&gblog=1 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ครูจอยค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=5&gblog=1 Sun, 14 Nov 2010 10:57:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=4&gblog=3 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเที่ยววัด...จังหวัดหนองคาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=4&gblog=3 Sun, 14 Nov 2010 15:05:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=4&gblog=2 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดป่าบ้านตาด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=4&gblog=2 Sun, 14 Nov 2010 13:47:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=13-11-2010&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=13-11-2010&group=4&gblog=1 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[###วัดป่าห้วยเดื่อ###]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=13-11-2010&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=13-11-2010&group=4&gblog=1 Sat, 13 Nov 2010 10:53:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=9 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>บาปกรรมตามสนอง<<<<<<<<]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=9 Sun, 14 Nov 2010 13:02:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=8 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>เรื่องที่เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม<<<<<<<<]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=8 Sun, 14 Nov 2010 13:01:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=7 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>การให้ผลของกรรม<<<<<<<<]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=7 Sun, 14 Nov 2010 13:00:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=6 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>>เหตุที่คนคิดว่าทำดีไม่ได้ดี<<<<<<<<<<]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=6 Sun, 14 Nov 2010 12:59:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=5 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>>>กรรม ๑๒ ประเภท<<<<<<<<<]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=5 Sun, 14 Nov 2010 12:58:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=4 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>>>ความหมายและชนิดของกรรม<<<<<<<<<<<]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=4 Sun, 14 Nov 2010 12:57:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=3 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>>>ความเชื่อในเรื่องกรรม<<<<<<<<<<]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=3 Sun, 14 Nov 2010 12:56:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=2 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>>>กฎแห่งกรรม<<<<<<<<<<]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=2 Sun, 14 Nov 2010 12:55:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=11-10-2010&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=11-10-2010&group=3&gblog=1 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎแห่งกรรม เล่มที่ 1 ภาค กฎแห่งกรรม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=11-10-2010&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=11-10-2010&group=3&gblog=1 Mon, 11 Oct 2010 20:25:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=25-09-2010&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=25-09-2010&group=2&gblog=3 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิด ข้อเตือนใจ เรื่องความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=25-09-2010&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=25-09-2010&group=2&gblog=3 Sat, 25 Sep 2010 21:37:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-09-2010&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-09-2010&group=2&gblog=2 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ศึกษากรรมฐาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-09-2010&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-09-2010&group=2&gblog=2 Tue, 14 Sep 2010 21:22:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-09-2010&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-09-2010&group=2&gblog=1 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าลืมตัว อย่าลืมปัจจุบัน อย่าลืมปฏิบัติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-09-2010&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-09-2010&group=2&gblog=1 Tue, 14 Sep 2010 20:25:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=9 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[เผย เคล็ดวิธียกระดับจิตใจ ด้วยการทำบุญ 10 ประการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=9 Wed, 01 Sep 2010 21:39:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=8 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวทางสำหรับการแก้ไขวิบาก กรรมให้เบาบางลงไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=8 Wed, 01 Sep 2010 21:34:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=7 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวง ปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=7 Wed, 01 Sep 2010 21:00:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=6 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=6 Wed, 01 Sep 2010 21:33:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=5 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[กองกรรมฐาน ๔๐ อย่าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=5 Wed, 01 Sep 2010 21:32:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=4 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม 45 อย่าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=4 Tue, 31 Aug 2010 21:24:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=3 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำบุญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=3 Tue, 31 Aug 2010 21:23:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=2 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้ากรรมนายเวร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=2 Tue, 31 Aug 2010 21:22:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=1 https://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม... มารู้จัก กรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=1 Tue, 31 Aug 2010 21:21:06 +0700