จิรัฐวรรณ http://joy123456789.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=18-11-2010&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=18-11-2010&group=3&gblog=11 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[##########จับแล้วมือทำแท้ง ##########]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=18-11-2010&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=18-11-2010&group=3&gblog=11 Thu, 18 Nov 2010 18:57:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=10 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>>คนไม่เชื่อกฎแห่งกรรม<<<<<<<<<]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=10 Sun, 14 Nov 2010 13:03:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=17-11-2010&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=17-11-2010&group=1&gblog=44 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่าน ว.วชิรเมธี กับ วู๊ดดี้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=17-11-2010&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=17-11-2010&group=1&gblog=44 Wed, 17 Nov 2010 20:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=43 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[@@@@@@@@@หวีผมให้ศพแล้ว ทำไม ต้องหักหวีทิ้ง@@@@@@@@@]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=43 Sun, 14 Nov 2010 14:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=42 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>>>>ทำไมต้องเอาขาวให้ศพ<<<<<<<<<<]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=42 Sun, 14 Nov 2010 14:18:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=41 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสอนของหลวงตามหาบัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=41 Sun, 14 Nov 2010 14:09:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=40 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่าน ว.วชิรเมธี กับ วู๊ดดี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=40 Sun, 14 Nov 2010 13:17:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=39 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[คนธรรพ์ วิทยาธร กุมภัณฑ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=39 Sun, 14 Nov 2010 13:05:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=38 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[พญานาค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=38 Sun, 14 Nov 2010 13:05:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=37 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ยักษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=37 Sun, 14 Nov 2010 13:04:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=36 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ครุฑ ภุมมเทวา รุกขเทวา อากาสเทวา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=1&gblog=36 Sun, 14 Nov 2010 13:03:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=35 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อแม่.....ผู้สร้างมงคลให้ชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=35 Sun, 12 Sep 2010 21:02:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=34 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[###วิธีใช้หนี้พ่อแม่:ฉบับหลวงพ่อจรัญ###]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=34 Sun, 12 Sep 2010 20:31:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=33 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[คะแนนบุญ######คะแนนบาป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=12-09-2010&group=1&gblog=33 Sun, 12 Sep 2010 20:08:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=10-09-2010&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=10-09-2010&group=1&gblog=32 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[#####อายุยืน#####]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=10-09-2010&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=10-09-2010&group=1&gblog=32 Fri, 10 Sep 2010 21:26:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=09-09-2010&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=09-09-2010&group=1&gblog=31 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[###ทำนายเลขบัตรประชาชน FW MAIL###]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=09-09-2010&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=09-09-2010&group=1&gblog=31 Thu, 09 Sep 2010 21:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=30 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[#####ความรัก ความร้าย#####]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=30 Sat, 04 Sep 2010 21:18:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=29 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[==========ศีล ข้อ 5 ==========]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=29 Sat, 04 Sep 2010 21:52:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=28 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[==========ศีล ข้อ 4 ==========]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=28 Sat, 04 Sep 2010 21:50:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=27 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[==========ศีล ข้อ 3 ==========]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=27 Sat, 04 Sep 2010 21:49:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=26 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[==========ศีล ข้อ 2 ==========]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=26 Sat, 04 Sep 2010 21:49:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=25 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[==========ศีล ข้อ 1 ==========]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=04-09-2010&group=1&gblog=25 Sat, 04 Sep 2010 21:49:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=24 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[....คิดก่อนท้อง....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=24 Fri, 03 Sep 2010 21:48:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=23 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[บาปทำแท้ง ...จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=23 Fri, 03 Sep 2010 21:48:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=22 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[บาปทำแท้ง 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=22 Fri, 03 Sep 2010 21:47:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=21 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[บาปทำแท้ง 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=21 Fri, 03 Sep 2010 21:47:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=20 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[บาปทำแท้ง 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=03-09-2010&group=1&gblog=20 Fri, 03 Sep 2010 21:46:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=19 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือธรรมะ... บาปทำแท้ง 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=19 Thu, 02 Sep 2010 21:46:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=18 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือธรรมะ... บาปทำแท้ง 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=18 Thu, 02 Sep 2010 21:45:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=17 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[การ์ตูน ธรรมะดีๆ สร้างสรรค์สังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=02-09-2010&group=1&gblog=17 Thu, 02 Sep 2010 21:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=16 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าสักแต่ว่าทำ]]> '1000')this.height='1000';" src="http://gotoknow.org/fil....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=16 Wed, 01 Sep 2010 21:44:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=15 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ขืนทำจะช้ำใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=15 Wed, 01 Sep 2010 21:43:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=14 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ค้นพบความสุขที่แท้จริงของคุณเจอแล้วหรือยัง? FW MAIL]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=14 Wed, 01 Sep 2010 21:43:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=13 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม่ได้ หรือ ไม่ได้ทำ ลองพยายามรึยัง FW MAIL]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=13 Wed, 01 Sep 2010 21:42:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=12 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสอนถึงลูก FW MAIL]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=12 Wed, 01 Sep 2010 21:42:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=11 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาฏิหาริย์แห่งการให้]]> '1000')this.height='1000';" src="http://www.fwdder.com/d....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=11 Wed, 01 Sep 2010 21:41:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=10 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[แก่นสารของการใช้เงิน]]> '1000')this.height='1000';" src="http://www.bangkokbizne....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=10 Wed, 01 Sep 2010 21:40:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=6&gblog=1 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=6&gblog=1 Sun, 14 Nov 2010 14:53:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=5&gblog=1 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ครูจอยค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=5&gblog=1 Sun, 14 Nov 2010 10:57:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=4&gblog=3 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเที่ยววัด...จังหวัดหนองคาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=4&gblog=3 Sun, 14 Nov 2010 15:05:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=4&gblog=2 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดป่าบ้านตาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=4&gblog=2 Sun, 14 Nov 2010 13:47:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=13-11-2010&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=13-11-2010&group=4&gblog=1 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[###วัดป่าห้วยเดื่อ###]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=13-11-2010&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=13-11-2010&group=4&gblog=1 Sat, 13 Nov 2010 10:53:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=9 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>บาปกรรมตามสนอง<<<<<<<<]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=9 Sun, 14 Nov 2010 13:02:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=8 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>เรื่องที่เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม<<<<<<<<]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=8 Sun, 14 Nov 2010 13:01:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=7 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>การให้ผลของกรรม<<<<<<<<]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=7 Sun, 14 Nov 2010 13:00:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=6 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>>เหตุที่คนคิดว่าทำดีไม่ได้ดี<<<<<<<<<<]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=6 Sun, 14 Nov 2010 12:59:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=5 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>>>กรรม ๑๒ ประเภท<<<<<<<<<]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=5 Sun, 14 Nov 2010 12:58:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=4 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>>>ความหมายและชนิดของกรรม<<<<<<<<<<<]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=4 Sun, 14 Nov 2010 12:57:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=3 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>>>ความเชื่อในเรื่องกรรม<<<<<<<<<<]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=3 Sun, 14 Nov 2010 12:56:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=2 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>>>>>>>กฎแห่งกรรม<<<<<<<<<<]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-11-2010&group=3&gblog=2 Sun, 14 Nov 2010 12:55:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=11-10-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=11-10-2010&group=3&gblog=1 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎแห่งกรรม เล่มที่ 1 ภาค กฎแห่งกรรม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=11-10-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=11-10-2010&group=3&gblog=1 Mon, 11 Oct 2010 20:25:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=25-09-2010&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=25-09-2010&group=2&gblog=3 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิด ข้อเตือนใจ เรื่องความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=25-09-2010&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=25-09-2010&group=2&gblog=3 Sat, 25 Sep 2010 21:37:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-09-2010&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-09-2010&group=2&gblog=2 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ศึกษากรรมฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-09-2010&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-09-2010&group=2&gblog=2 Tue, 14 Sep 2010 21:22:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-09-2010&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-09-2010&group=2&gblog=1 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าลืมตัว อย่าลืมปัจจุบัน อย่าลืมปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-09-2010&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=14-09-2010&group=2&gblog=1 Tue, 14 Sep 2010 20:25:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=9 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[เผย เคล็ดวิธียกระดับจิตใจ ด้วยการทำบุญ 10 ประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=9 Wed, 01 Sep 2010 21:39:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=8 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวทางสำหรับการแก้ไขวิบาก กรรมให้เบาบางลงไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=8 Wed, 01 Sep 2010 21:34:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=7 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวง ปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=7 Wed, 01 Sep 2010 21:00:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=6 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[ กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=6 Wed, 01 Sep 2010 21:33:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=5 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[กองกรรมฐาน ๔๐ อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=01-09-2010&group=1&gblog=5 Wed, 01 Sep 2010 21:32:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=4 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม 45 อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=4 Tue, 31 Aug 2010 21:24:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=3 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=3 Tue, 31 Aug 2010 21:23:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=2 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้ากรรมนายเวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=2 Tue, 31 Aug 2010 21:22:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=1 http://joy123456789.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม... มารู้จัก กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joy123456789&month=31-08-2010&group=1&gblog=1 Tue, 31 Aug 2010 21:21:06 +0700